Blogginlägg // Visualisering, Uppföljning, Beslut, Styrning

Strategisk Visualisering: Nyckeln till Framgångsrik Affärsplanering

för 4 månader sedan

Av Erik Svedberg

Läs vidare ↓

I det här blogginlägget kommer vi fokusera på visualisering, och dess kraft i att översätta våra mål till någonting lättillgängligt och förståeligt för alla medarbetare. Det ger också möjligheten att snabbt få en överblick av hur det går för oss, och var vi behöver analysera för att förstå mer. För att ge oss bästa chansen att lyckas med vår affärsplanering.

Vikten av att göra sin affärsplan/strategi agerbar och uppföljningsbar

I den snabbt föränderliga världen är en effektiv affärsplanering grundläggande för att företag ska kunna anpassa sig till nya trender och säkerställa långsiktig framgång. I dagens konkurrensutsatta miljö är det inte bara viktigt att skapa en plan, utan också att översätta den långsiktiga planen till kortsiktigt agerande – t.ex. genom målstyrning. Målstyrning och visualisering har framträtt som oumbärliga verktyg för att inte bara planera företagets framtid utan också för att navigera och genomföra den på ett effektivt sätt.

 

Målstyrning och visualisering i symbios:

Målstyrning handlar om att sätta tydliga, mätbara mål och sedan aktivt följa upp, analysera och agera för att säkerställa att dessa mål uppnås. Att använda strategisk visualisering som ett verktyg i detta sammanhang skapar en stark synergi. Genom att visualisera målen blir de inte bara tydliga för alla involverade, utan ger också en konstant påminnelse om riktningen företaget strävar mot.

Målstyrning involverar oftast att definiera målnivåer per månad eller kvartal för att göra förflyttningen mer hanterbar och agerbar. Visualisering är en nyckelkomponent i denna process. Genom att använda diagram och grafer för att representera förhållandet mellan innevarande månad och helheten kan företag enkelt se hur varje del bidrar till den större framgången över hela året. Detta skapar inte bara tydlighet utan ger också motivation till teamet genom att visa framsteg och framgång. Det gör också att vi kan ha en sämre månad, utan att behöva dra i panikspaken.

 

Så, vilka är de största positiva effekterna som visualisering av dina mål för med sig?

Visualisering ger en ökad förståelse:

Människor bearbetar visuell information snabbare och lättare än text eller siffror. Genom att visualisera målstyrning och strategier gör du det lättare för teamet att förstå de övergripande målen och hur deras arbete bidrar till företagets framgång. Det skapar en klar överblick och underlättar för medarbetarna att se helheten.

För att illustrerar kraften som finns i att visualisera era mål, ska jag nedan ge ett par praktiska exempel.

Majoriteten av er skulle säga att det är mycket lättare att hitta alla femmor i den andra sekvensen. I det här exemplet jobbar vi med färg, och hur det hjälper oss.

 

En annan metod för tydlig och förståelig visualisering ligger i form.

Det är två helt olika frågeställningar som diagrammen besvarar, vilket belyser poängen att se till budskapet du vill förmedla. Vilken visualisering kommer ge dig bäst insikter utifrån den frågeställning du vill besvara?

 

Visualisering möjliggör snabb analys av utfall:

Detta är kritiskt i en snabbrörlig affärsmiljö där företag behöver kunna fatta snabba beslut och anpassa sig till förändringar. Genom att ha en visuell representation av målstyrning och strategier kan företag snabbt identifiera trender och fatta informerade beslut om vägen framåt.

Det är en klar och tydlig kommunikationsform:

Visualisering ger en snabb och tydlig kommunikation av komplex information. Genom att använda diagram, grafer och andra visuella element kan du effektivt förmedla dina mål och strategier till olika intressenter, inklusive teammedlemmar, investerare och samarbetspartners. Detta minskar risken för missförstånd och skapar en gemensam förståelse för riktningen företaget strävar mot.

Det ökar engagemang och motivation:

Visualisering gör målen mer konkreta och mätbara. När medarbetare kan se sina framsteg och hur de påverkar de övergripande målen, ökar deras engagemang och motivation. Tydlig visualisering hjälper till att skapa en stark koppling mellan individuella prestationer och företagets framgång, vilket kan leda till ökad produktivitet och lojalitet.

Det förstärker transparens och öppenhet:

Visualisering främjar en kultur av transparens och öppenhet. När mål och framsteg visualiseras och delas inom organisationen, skapas en miljö där informationen är tillgänglig för alla. Detta skapar förtroende och ökar känslan av gemenskap och delaktighet.

 

Sammanfattningsvis är visualisering en kraftfull metod för att göra målstyrning och strategier tillgängliga, begripliga och engagerande för alla intressenter. Det är ett verktyg som underlättar kommunikation, ökar förståelsen, främjar engagemang och möjliggör effektiv uppföljning och agerande på företagets väg mot sina mål.

 

Hos alla våra kunder är vi tillsammans noga med att översätta målstyrningen till enkla, tydliga och pedagogiska dashboards som snabbt ger svar på hur vi presterar vis a vis våra mål. Många av dom beskriver det som en viktig del i varför dom lyckats så bra med sin målstyrning. Jag länkar några kundcase här nedan där ni själva kan gå in och läsa om deras målstyrningsresa och hur visualiseringen hjälpt dom.

Swedol: https://theinformationcompany.se/sv/case/swedol/

Tele2: https://theinformationcompany.se/sv/case/tele2-customer-operation/

Osby Glas: https://theinformationcompany.se/sv/case/osby-glas/

Om författaren

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

+46 731 58 93 82 LinkedIn

Behöver du hjälp?