Arkiv

Hur ska min verksamhetsplan se ut?

Varför behövs en verksamhetsplan? En verksamhetsplan används som ett verktyg för att beskriva och kommunicera hur verksamheten planerar att arbeta framöver, på kort eller längre sikt. Vad verksamhetsplanen beskriver skiljer sig dock mellan olika organisationer. Vissa organisationer beskriver i stort…

Läs mer »

Webbinarium: Grunderna för att lyckas med målstyrning

Målstyrning är ett extremt kraftfullt verktyg för att få alla medarbetare att arbeta tillsammans åt samma håll och därigenom skapa tydliga resultat. Men vad är det som gör att man lyckas med målstyrningen? Och vilka potentiella fallgropar finns det? David Holmberg,…

Läs mer »

Sätta fokus eller släcka bränder

Om du tillåter dig att motstå den impulsen, att stänga in dig och beta av listan, så kan du finna en svårmatchad möjlighet att samla organisationen bakom ett gemensamt fokus och tydliga prioriteringar. För när vi kommer tillbaka från semestern…

Läs mer »

Vikten av förtroende under semestern

Något som är vanligt förekommande är att du går på semester, men sedan fortsätter mailandet, ringandet och allt därtill – du är på semester men ändå inte. Det kan vara på grund av en oro att tappa kontroll eller hamna…

Läs mer »

Vågar du välja bort?

Jag kom över en intressant artikel från Harvard Business Review där man berör hur man kan öka chansen att exekvera sin strategi. Författaren Graham Kenny beskriver ett företag som två år i rad har samlat sin ledningsgrupp för att under…

Läs mer »

Varför blir det ingen förändring?

Jag tycker därför att följande metod (från Prosci) är en bra checklista när man funderar över vilka aktiviteter man bör genomföra för att säkerställa att alla är med på förändringen. ADKAR Awareness – de personer som behöver ändra sitt arbetssätt…

Läs mer »

TIC stödjer Barncancerfonden i jul

Kampen mot barncancer bygger på forskning. Tack vare framgångsrik forskning överlever i dag cirka 85 procent av de barn som insjuknar i cancer i Sverige. I år väljer vi på TIC att skänka en julklapp till Barncancerfonden för att stötta…

Läs mer »

Positiv förstärkning på ett mer informellt sätt

Positiv feedback, en form av positiv förstärkning, har forskning visat leder till högpresterande, motiverade och engagerade medarbetare som kontinuerligt presterar mer och bättre. Det leder till att medarbetare i större utsträckning ser sitt jobb som roligt, meningsfullt och utvecklande. Om…

Läs mer »

Sätt målnivåer som visar på förflyttning

I en artikel skriven av Chattopadhyay, Stamatogiannakis och Chakravarti (2018) kan man ta del av hur vi människor upplever mål och framförallt hur vi ser på möjligheten att nå dem. De tar avstamp i en studie där människor delas in…

Läs mer »

Tips för att utveckla förmågan att arbeta med mål

Carol Dweck (professor i psykologi vid Stanford University med fokus på forskning inom motivation, utveckling och personlighet) har genom sin forskning visat att vi människor kan befinna oss i två olika typer av mindset: Fixed mindset – jag som individ…

Läs mer »