Arkiv

Utan motivation når vi aldrig vår fulla potential

Self-Determination Theory (SDT) är en psykologisk teori som har sin utgångspunkt i att vi människor har en medfödd vilja att utvecklas och teorin fokuserar på till vilken grad vi människor agerar utifrån vår inre motivation och drivkraft. Enligt SDT, som…

Läs mer »

Konsten att få en affärsplan agerbar

Grundläggande principer för en bra affärsplan: För att verkligen få ut värdet av en affärsplan bör den uppfylla fyra grundläggande principer: 1. Tydlig Tydligt beskriva den resan bolaget ska ta för den perioden affärsplanen sträcker sig över. Ju mer konkret…

Läs mer »

Hur kan man förstärka ett önskat agerande?

För att nå sina mål behöver man ta konsekvenserna av dem. När man sätter ett ambitiöst mål behöver man ofta agera på ett annorlunda sätt för att lyckas att nå målet. Det kan vara att man ska agera helt annorlunda…

Läs mer »

Kan det någonsin vara dåligt att tänka positivt?

I artikeln kan man läsa om forskning som visar att ju mer positiv man är kring att nå sina mål, desto mindre kraft lägger man på att faktiskt nå dem. Den stora risken handlar om att man blir övermodig och…

Läs mer »

God Jul och Gott Nytt År!

2021 närmar sig med stormsteg och vi på The Information Company vill passa på att önska en riktigt God Jul! I år väljer vi att skänka en julklapp till Röda Korset, en organisation som gör ett fantastiskt jobb och…

Läs mer »

Utveckla er strategiprocess

Vi definierar aldrig våra kunders strategier. Det gör våra kunder. Däremot leder vi gärna processen att definiera strategin. En strategiprocess kan se olika ut men tar på ett eller annat sätt avstamp utifrån två olika tidshorisonter. Nedan bild från Harvard…

Läs mer »

THE INFORMATION COMPANY EXPANDERAR – HEJ VÄSTKUSTEN!

Vi tycker ju om att våga gå vår egen väg, så när de flesta drar ner på sina verksamheter väljer vi att öppna kontor i Göteborg! Från och med årsskiftet hittar ni oss på Vallgatan mitt i centrala Göteborg. Vår…

Läs mer »

Affärsplanering – Best-practice och mall

Vad är syftet med er affärsplanering? Frågor att ställa innan affärsplaneringen: Vad är syftet med vår affärsplanering? Vilken detaljeringsgrad ska vi ha i vår affärsplanering? Syftet med er affärsplanering och vem den finns till för ändras mer sällan än ofta,…

Läs mer »

Hur ska min verksamhetsplan se ut?

Varför behövs en verksamhetsplan? En verksamhetsplan används som ett verktyg för att beskriva och kommunicera hur verksamheten planerar att arbeta framöver, på kort eller längre sikt. Vad verksamhetsplanen beskriver skiljer sig dock mellan olika organisationer. Vissa organisationer beskriver i stort…

Läs mer »

Webbinarium: Grunderna för att lyckas med målstyrning

Målstyrning är ett extremt kraftfullt verktyg för att få alla medarbetare att arbeta tillsammans åt samma håll och därigenom skapa tydliga resultat. Men vad är det som gör att man lyckas med målstyrningen? Och vilka potentiella fallgropar finns det? David Holmberg,…

Läs mer »