Arkiv

Definiera syfte med styrande komponenter

Återkommande är att organisationer tenderar att addera fler och fler styrande komponenter eftersom det ger en känsla av trygghet. ”Nu har vi tagit höjd för det här också” är en återkommande förklaring när man valt att addera en ny komponent.

Läs mer »

Hur kan jag bidra till min organisations mål?

Vi på The Information Company använder oss utav individuella mål som är kopplade till våra övergripande mål för att alla ska klargöra vad deras bidrag är. Våra individuella mål sätter vi med hjälp av en metod som heter Objectives and…

Läs mer »

Tänk på din styrmodell som en ”Equalizer”

Pontus är alltid relevant och intressant att lyssna på, så även denna gång. Han hade många bra poänger men jag fastnade själv för en sak, som verkligen var en aha-upplevelse. ”Styrmodeller är inte en lösning på ett problem utan en…

Läs mer »

Rätt frågor i rätt forum

Men att rita upp sin organisationsstruktur på ett papper är en sak. Att faktiskt leva enligt den är en helt annan utmaning, som oftast är mycket svårare. Ett tecken på att organisationen inte lyckas leva enligt önskad struktur är att fel…

Läs mer »

Sätt en tydlig riktning – för dina medarbetares skull

Nu är vi snart mitt i hösten och många företag är inne i högsäsong. Det är mycket som ska göras, helst nu, och det kan vara svårt att som medarbetare prioritera bland allt – allt är ju viktigt. Konsekvensen av…

Läs mer »

Göra rätt saker eller göra saker rätt?

Att knyta aktiviteter till de områden inom styrningen som ska förbättras är nödvändigt för verksamheten ska utvecklas åt rätt håll, det vet vi. Dock finns det skillnader i vilken sorts aktiviteter som bör genomföras, vilket våra mått kan hjälpa oss…

Läs mer »

Hur väljer man sin styrmodell?

Några av frågorna man bör ställa sig inför valet av styrmodell är: –          Enligt vilka principer vill vi styra vår organisation? –          Har ledning eller medarbetare bäst kompetens att lösa operativa problem? –          Vilka komponenter vill vi använda för att…

Läs mer »

Skilj på modell, innehåll och uppföljning i er styrning

Genom att hålla isär styrmodell, innehåll och uppföljning underlättar man möjligheten att både hitta grundorsaken till eventuella problem i nuvarande styrning och att öka tydligheten kring hur styrningen ska se ut framöver.

Läs mer »

Från vision till aktiviteter – hur hänger allt ihop?

Att säkerställa en röd tråd från vision ner till aktiviteter som påverkar medarbetarnas engagemang är ingen lätt nöt att knäcka. David ger sina bästa tips hur man kan lyckas!

Läs mer »