Arkiv

Hur lyckas man exekvera sin strategi?

Vad gör att vissa team är högpresterande, medan andra är lågpresterande när det kommer till att exekvera på strategin? Wiita och Leonard (2017) beskriver sin studie där de undersökt hur högpresterande team vs. lågpresterande team spenderar sin tid och hur…

Läs mer »

Att sätta mål och involvera 250 medarbetare

LRF är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Med sina 140 000 medlemmar som driver nästan 70 000 företag är det en av Sveriges största företagarorganisationer. Det gröna näringslivets står för lite…

Läs mer »

Hur tydlig är er strategi?

Collis och Rukstad, 2008 beskriver att i många fall är det inte så vanligt att kunna besvara vad företagets strategi är på ett kortfattat och konkret sätt, som till exempel på under 35 ord.  Ändå förbluffas ledningsgrupper över hur strategin…

Läs mer »

Utveckla din strategiprocess

Vi definierar aldrig våra kunders strategier. Det gör våra kunder. Däremot leder vi gärna processen att definiera strategin. Och min erfarenhet är att organisationer generellt är dåliga på att utmana sig själva och sin strategi. Ibland på grund av okunskap,…

Läs mer »

Hur mycket behöver planeras?

Det finns nog inte en enda organisation som inte vill göra mer än vad den gör idag. I något perspektiv ska man bli större, starkare, vackrare eller något annat. Ur ambitionen att utvecklas kommer viljan att göra allt. Konsekvensen blir…

Läs mer »

OKRs och självledarskap

OKR* har senaste åren blivit en alltmer populär metod för att försöka skapa ett inkluderande och engagerande sätt att tydliggöra fokus i en organisation. Men innan du läser en enda mening till så vill jag uppmärksamma dig på att jag…

Läs mer »

Frukostseminarium – Att sätta mål genom att involvera medarbetare: hur gör man?

Den 10 maj, kl 7:30-9:30, är det dags för vårens frukostseminarium. Temat för morgonen är att sätta mål genom att involvera medarbetare, och hur man ska göra för att lyckas med detta. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) valde att under hösten2018 involvera…

Läs mer »

Få din affärsplan att leda till konkreta resultat

För att skapa en affärsplan som skapar värde och resultat brukar vi på TIC använda oss utav tre riktlinjer: tydlig sammanhang, enkel & agerbar och uppföljningsbar. Nedan är våra bästa tips för att lyckas med dessa och skapa en riktigt…

Läs mer »

Målstyrning: Från strategi till verklighet!

Hur kan man då gå till väga för att framgångsrikt exekvera sin strategi? Jag kom över Zenger och Folkmans (2016) artikel ”4 Ways to Be More Effective at Execution” vilket är i linje med hur vi på TIC arbetar tillsammans…

Läs mer »

Flexibilitet i strategi och exekvering

Något som vi jobbar för är vikten av att ha en aktivitetsgenererande styrning som är flexibel längs hela året och som genererar relevanta aktiviteter kopplat till hur vi presterar givet våra prioriteringar vi satt upp. Vi vill inte riskera att…

Läs mer »