Arkiv

Utveckla er strategiprocess

Vi definierar aldrig våra kunders strategier. Det gör våra kunder. Däremot leder vi gärna processen att definiera strategin. En strategiprocess kan se olika ut men tar på ett eller annat sätt avstamp utifrån två olika tidshorisonter. Nedan bild från Harvard…

Läs mer »

Affärsplan – konsten att få en affärsplan agerbar

Grundläggande principer för en bra affärsplan: För att verkligen få ut värdet av en affärsplan bör den uppfylla fyra grundläggande principer: 1. Tydlig affärsplan  Tydligt beskriva den resan bolaget ska ta för den perioden affärsplanen sträcker sig över. Ju mer…

Läs mer »

Webinar: Styrmodell – grunden för en väl fungerande styrning och uppföljning

Nu är det dags igen för ett av våra uppskattade webinar. Denna gång kommer vi fokusera på styrmodeller, vilket är grunden för att säkra en väl fungerande styrning och uppföljning. I en omvärld som blir alltmer snabbrörlig och där hybrisarbetsplatser…

Läs mer »

Individuella mål?

Observera att nedan typer inte, mig veterligen, är vedertagna begrepp utan mitt sätt att kategorisera individuella mål. Personliga utvecklingsmål Utgår ifrån individens behov i första hand i syfte att stärka den egna kompetensen. Det kan handla om vad jag behöver…

Läs mer »

Så lyckades NetOnNet skapa tillväxt genom målstyrning

Susanne Holmström tog över som VD för NetOnNet under 2018. NetOnNet befann sig då i en situation där de hade tillgång till extremt mycket data och KPI:er men de hade svårt att enas om vad som var viktigast. Flera av…

Läs mer »

4 medskick för att få din organisation att nå sina mål

Vår värld förändras ofta och snabbt. Om du har detaljplanerat varenda aktivitet, från januari till december, vad gör du då om oförutsägbara händelser skulle uppstå under året? Under årets gång kanske du upptäcker att du behöver göra vissa justeringar för att nå…

Läs mer »

Webinar: Grunderna för en lyckad målstyrning

Målstyrning är ett extremt kraftfullt verktyg för att få alla medarbetare att arbeta tillsammans åt samma håll och därigenom skapa tydliga resultat. Men vad är det som gör att man lyckas med målstyrningen? Och vilka potentiella fallgropar finns det? Johannes…

Läs mer »

Hur driver vi lyckat förändringsarbete?

Olika sätt av förändringsarbete Det finns såklart flera olika sätt att ta sig an ett förändringsarbete. Själv tycker jag om att utgå ifrån en metod från Prosci som heter ADKAR (https://www.youtube.com/channel/UCpROP3F4AOo2ixTuq5KQhBw). Jag tycker det är en bra och pragmatisk…

Läs mer »

Varför målstyrning?

Varför ska vi styra med mål? Att agera utifrån uppsatta mål är en metod som både individer och organisationer kan dra stora lärdomar från.

Läs mer »

Varför håller vi inte i vår målstyrning?

Som så många andra processer i en organisation riskerar också arbetet med att sätta och följa upp mål att degenerera över tid. Varför lyckas vi inte hålla i vårt målstyrningsarbete över tid? Det finns såklart flera olika möjliga förklaringar, som…

Läs mer »