Arkiv

5 tips för att nå dina mål!

Här är 5 av Stefans tips för att nå dina mål Glöm årliga utvecklingssamtal Årliga medarbetarsamtal har lika stor chans att lyckas som nyårslöften. Motivationen är på topp i början men börjar sedan försvinna ur medvetandet och glöms bort. Läs…

Läs mer »

TIC i media: Johannes om medarbetarsamtal

Johannes pratar om hur viktigt det är att ha kontinuerliga medarbetarsamtal under året och att låta medarbetaren äga samtalet. Genom att koppla medarbetarsamtalen till individuella mål (i vårt fall med hjälp av metoden OKR:er) blir det tydligt hur varje person…

Läs mer »

Bota grundorsak och inte symptom

Generellt kan skillnaden mellan symptom och grundorsak förklaras på följande vis; Ett symptom är en händelse vid ett givet tillfälle i tiden, och är vad som ofta initierar en grundorsaksanalys. Till exempel är ett ”minskat varulager” ett symptom, eftersom det…

Läs mer »

Världens dyraste möte

I takt med att modeord som big data och business intelligence vuxit sig populära under de senaste åren är det också fler företag och organisationer som vill hoppa på tåget. Med hjälp av utvecklad målstyrning med mer information från verksamheten…

Läs mer »

Tre steg för en relevant analys

Ett av de vanligaste och kanske enklaste sätten att analysera ett mål är att utgå från dess matematiska delmängder. Analyserar man en butiks omsättning tittar man på snittköp (kr) och antal köp (#). Stannar man här i sin analys (vilket…

Läs mer »

Vikten att ha ett tydligt syfte med en BI lösning

David Holmberg talar om hur man ska tänka för att säkerställa att den valda BI lösningen ska göra största möjliga nytta. Viktiga punkter att fundera på, och väl spenderade två minuter!

Läs mer »

Tre tips för att höja aktivitetsnivån i ert beslutstöd

Bygg in efterfrågan i uppföljningsprocessen Genom en tydlig process för när, hur och i vilket forum uppföljningen sker skapas en ökad efterfrågan att ta del av uppföljningsunderlaget. I en effektiv uppföljningsprocess är dessutom analysen och åtgärdsförslagen förbereda av ansvariga innan…

Läs mer »

Dags att rapportinventera?

Att se affären i siffror genom att skapa rapporter eller ta fram utfall för att de vad de kommer att visa är vanligt i företag. Man vill helt enkelt ha kontroll över vart vi står idag. För det är uppfattningen…

Läs mer »

Världens dyraste möte

Att bara genom att ett par klick kunna analysera sin affär och hitta grundorsaken till problem inom olika delar av verksamheten är förstås i grunden otroligt bra. Rapporter behöver inte längre vara något som ägs av en ekonomifunktion och mailas…

Läs mer »

De 5 största vinsterna med ett beslutstöd

De 5 största vinsterna med ett beslutstöd Plats nr 5: Här hittar vi datakvalitet och att siffrorna stämmer. Ett begrepp som ofta används är ”en sanning” Att kunna lita på siffrorna är en förutsättning för att beslutstödet ska användas och…

Läs mer »