Arkiv

Vad blir viktigt inför semestern?

Det kommer gå bra, du kan stänga av mobilen och problemen kommer att hanteras väl om du har sett till att du som chef och hela din organisation har en tydlig gemensam målbild. Det är inte säkert att allt kommer…

Läs mer »

Låt kunden sätta agendan

Även i kunddialoger är mått ett effektivt sätt att säkerställa att vi gör rätt saker och på så sätt levererar enligt överenskommelse. Det kan vara lätt att hamna i ett läge där dialog med kund mest fungerar som en sorts…

Läs mer »

Snart halvtid. Hur går det?

Det mest tillfredsställande svaret är så klart ”det går bra, vi taktar mot/över vårt mål och det är bara att köra vidare på inslagen väg”. Det något tråkigare konstaterandet är att ”det går inte så bra, vi ser inte ut…

Läs mer »

Hitta er egen balans

Det har gått drygt 20 år sedan modellen introducerades, och sedan dess har många ställt sig i dess hyllningskör. Dock har långt ifrån alla organisationer som försökt implementera det balanserade styrkortet lyckats. Många misslyckanden har förklarats med att styrkorten ”kopierats”…

Läs mer »

Är vi vår egen värsta fiende när det kommer till fungerande styrning och uppföljning?

Många organisationer tar inte frågan kring styrning och uppföljning på allvar. Utmaningen att det ju går att driva en verksamhet utan fungerande styrning och uppföljning.

Läs mer »

Vem är din Ella?

Principen byggde på att få hela myndigheten att fokusera på uppdraget, att tjäna samhället på bästa sätt. Ella förkroppsligade detta uppdrag. Innan myndigheternas chefer och medarbetare fattade beslut eller initierade aktiviteter och projekt ställde man sig frågan ”På vilket sätt…

Läs mer »

Det är inte du, det är jag

I Harvard Business Review kan vi läsa om hur Deloitte tagit ett grepp kring just dessa frågor för att omstrukturera sin performance managament och skapa en starkare företagskultur. En utav utgångspunkterna i deras omstrukturering är synen på betygsättning som de…

Läs mer »

Del 3 – Insikt till Agerande

I den tredje, och avslutande delen, berättar Joel om hur man skall gå tillväga för att insikter också ska leda till bättre prestation/resultat.

Läs mer »

Hur vet man om styrningen fungerar?

Vilka effekter bör en fungerande styrning och uppföljning leda till och hur vet man när man nått ända fram?

Läs mer »

Vikten att komplettera Styrning med Monitoring

Det är stor skillnad mellan vad en organisation behöver maximera och vad som bör hållas under uppsikt. Hur kan man särskilja dessa?

Läs mer »