Arkiv

Frukostseminarium: att nå sina mål

Forskning visar att endast 20% av påverkan på beteenden ligger i att sätta och kommunicera ut målen, planerna och ambitionerna, men hela 80% av påverkan ligger i att följa upp och återkoppla resultaten till de som gör jobbet. När man…

Läs mer »

Att enbart arbeta hårt gör dig inte till en vinnare

När jag själv sitter i soffan och ser Charlotte Kalla spurta hem ännu en seger kan jag inte sluta att fascineras över vad Kalla och alla andra idrottare gör för att ta sig till toppen. Hur de vecka efter vecka,…

Läs mer »

3 tips för en väl grundad analys

För att underlätta i beslutsfattande är det viktigt att tydliggöra analysprocessen och verkligen eftersträva att hitta grundorsaken. Ibland gräver man inte tillräckligt djupt i frågan och hittar endast symptomen på problemet och inte den verkliga orsaken. Utför vi analyser på…

Läs mer »

Frukostseminarium: Målen är satta – hur når vi dem?

År 2019 närmar sig med stormsteg och affärs-/verksamhetsplaner med mål och ambition för kommande år är satta. Men hur säkerställer vi att all den tid på planering vi lagt inte går till spillo? Och hur ser vi till att vi…

Läs mer »

Att utforma bättre möten

Inför mötet För att öka sannolikheten att vi har värdeskapande möten som leder till resultat, där antingen en beslutad förändring gör frågan ovan obsolet, eller där en verifiering av nuvarande arbetssätt gör ytterligare förändringar omotiverade, behöver syfte och agenda för…

Läs mer »

Varför uppföljning är viktigt

En modell för att beskriva vad som påverkar beteende är ABC-modellen: Antecedens/Aktiverare är de faktorer som föregår och triggar ett beteende (t.ex. strategier, mål) Behavior/Beteende är vad de som påverkas faktiskt gör mer eller mindre av Consequence/Konsekvens är det som…

Läs mer »

Nå mål genom att bota grundorsak

Alltför många bolag som inte når sina mål konstaterar att ”vad synd att vi inte nådde målen, hoppas det blir bättre nästa månad”. Då missar man hela potentialen att genom måluppföljning driva ett agerande som leder till att man faktiskt…

Läs mer »

5 tips för att nå dina mål!

Här är 5 av Stefans tips för att nå dina mål Glöm årliga utvecklingssamtal Årliga medarbetarsamtal har lika stor chans att lyckas som nyårslöften. Motivationen är på topp i början men börjar sedan försvinna ur medvetandet och glöms bort. Läs…

Läs mer »

TIC i media: Johannes om medarbetarsamtal

Johannes pratar om hur viktigt det är att ha kontinuerliga medarbetarsamtal under året och att låta medarbetaren äga samtalet. Genom att koppla medarbetarsamtalen till individuella mål (i vårt fall med hjälp av metoden OKR:er) blir det tydligt hur varje person…

Läs mer »

Bota grundorsak och inte symptom

Generellt kan skillnaden mellan symptom och grundorsak förklaras på följande vis; Ett symptom är en händelse vid ett givet tillfälle i tiden, och är vad som ofta initierar en grundorsaksanalys. Till exempel är ett ”minskat varulager” ett symptom, eftersom det…

Läs mer »