Arkiv

Effektiv uppföljning

Ofta upplevs uppföljningsmötena som ett avrapporteringsforum för att meddela vart man står idag, och att fokus och tid inte läggs på att fatta beslut baserat på uppföljningen. Eller att man lägger alldeles för mycket tid på att diskutera om utfallen…

Läs mer »

Öka delaktigheten i medarbetarundersökningar

Var tydlig med syftet och ge alltid återkoppling. En av de vanligaste orsakerna till att anställda väljer att inte delta i enkäter är att man inte tror att resultatet kommer leda till faktiskt förändring. Det svåra…

Läs mer »

Rapportering ≠ Styrning

Resultaträkningar och prognoser skickas därför mellan olika ledningsgrupper till höger och vänster dagligen, veckovis och månadsvis. Att ha koll är aldrig fel, men problem kan uppstå när man tror att en nitisk koll på det finansiella fungerar som styrning och…

Läs mer »

Pareto-principen för prestation

Vad får människor att bete sig som de faktiskt gör, hur lär sig hjärnan nya saker? Beteendeanalys är ett samlingsnamn för en mängd principer som förklarar uppkomst och vidmakthållande av beteenden. Grunden är inlärningspsykologiska principer som utvecklats genom vetenskapliga experimentella metoder…

Läs mer »

Ta en titt i backspegeln

Även om en tycker att det går i rätt riktning är det bra att lyfta och lufta eventuella frågor som kan finnas. Vad gör vi bra? Vad bör vi bli bättre på? Ta er tid att fundera och utvärdera ert…

Läs mer »

Går det att mäta motivation med både kvalitet och frekvens?

Problemet med motivation är att det är en bred term, och det är därför svårt att hitta ett mått som ger insikt kring hur hög motivationen är i en organisation. Detta leder ofta till att man istället använder sig av…

Läs mer »

Få ut ett större värde ur en BI-investering

Tre tips på hur man kan säkerställa att man får ut större värde av sin beslutsstödsinvestering.

Läs mer »

Redo för andra halvlek?

När organisationer besvarar frågan ”hur går det?” så finns det tre huvudsakliga svar som förekommer; bra, dåligt och vet inte. Går det bra så är allt frid och fröjd och vi är redo att köra vidare i höst. Går det…

Läs mer »

Följ upp för en mer framgångsrik organisation

Vi kan sätta mål och besluta om aktiviteter som ska göras, men om vi inte kontrollerar att det vi gör driver mot önskad effekt är risken stor att vi inte lyckas nå våra mål. För att skapa en förändring eller…

Läs mer »

Frukostseminarium: BI som skapar ett agerande i linje med strategin. På riktigt.

Hans och David tog bland annat upp varför man bör integrera styrning och uppföljning med sin BI-lösning, hur man på riktigt skapar ett system som blir ett stöd för beslut (och inte bara ett system fullt med data), vilka fallgropar…

Läs mer »