Arkiv

Webinar: Modern styrning – Hur ser den ut?

Vi befinner oss i en ny verklighet där omvärlden är mer osäker än på länge. Utvecklingen sker i rasande takt och det blir allt svårare att planera sin verksamhet. Utöver detta har vi även haft en pandemi vilket lett till…

Läs mer »

4 medskick för att få din organisation att nå sina mål

Vår värld förändras ofta och snabbt. Om du har detaljplanerat varenda aktivitet, från januari till december, vad gör du då om oförutsägbara händelser skulle uppstå under året? Under årets gång kanske du upptäcker att du behöver göra vissa justeringar för att nå…

Läs mer »

Hur får vi en bättre uppföljning?

Om man däremot prioriterar uppföljningen av målen och på riktigt eftersträvar att nå sina mål, hur ska man egentligen gå tillväga för att lyckas så bra som möjligt med sin uppföljning och därmed nå målstyrningens fulla potential? Tydliggör vad uppföljningen…

Läs mer »

Hur kan man förstärka ett önskat agerande?

För att nå sina mål behöver man ta konsekvenserna av dem. När man sätter ett ambitiöst mål behöver man ofta agera på ett annorlunda sätt för att lyckas att nå målet. Det kan vara att man ska agera helt annorlunda…

Läs mer »

Kan det någonsin vara dåligt att tänka positivt?

I artikeln kan man läsa om forskning som visar att ju mer positiv man är kring att nå sina mål, desto mindre kraft lägger man på att faktiskt nå dem. Den stora risken handlar om att man blir övermodig och…

Läs mer »

Varför håller vi inte i vår målstyrning?

Som så många andra processer i en organisation riskerar också arbetet med att sätta och följa upp mål att degenerera över tid. Varför lyckas vi inte hålla i vårt målstyrningsarbete över tid? Det finns såklart flera olika möjliga förklaringar, som…

Läs mer »

Bota grundorsak och inte symptom!

Uppföljning skapar möjligheter att förbättra organisationens prestation Varje uppföljningstillfälle är en möjlighet att via grundorsaksanalys förstå varför vi presterar som vi gör och därmed en möjlighet att prestera ännu bättre. Allt för många organisationer slösar dock bort dessa möjligheter genom…

Läs mer »

Nyckeltal – Konsten att hitta rätt nyckeltal

Identifiera ett relevant nyckeltal Det enklaste sättet att ha en tydlig, regelbunden och agerbar uppföljning är att kvantifiera målen genom att identifiera ett relevant nyckeltal (mått) som nivåsätts och regelbundet följs upp. Vid varje uppföljningstillfälle för man då svaret på…

Läs mer »

Förankra mål

Vi på TIC tror starkt på principen att de som ska nå målen ska vara med och ta fram dem, på så sätt är målen starkt förankrade i organisationen. När det finns övergripande bolagsmål behöver ofta avdelningar/enheter/team ta fram sina…

Läs mer »

Styrning och uppföljning, målstyrningens Yin & Yang

För oss på TIC är målstyrning en av nycklarna till att lyckas med att exekvera på sin strategi. För oss innehåller målstyrning två huvudsakliga komponenter, nämligen styrning och uppföljning. Vad är styrning?   Den första…

Läs mer »