Arkiv

Målstyrning i praktiken: Att styra med mål i stark förändring

I år kick-startade vi på TIC våren med ett av våra uppskattade webinar, denna gång tillsammans med Joel Rosenqvist (VD) på Osby Glas – en del av Beijersfären.

Läs mer »

Beslutsfattande med hjälp av systemstöd

Hur vi driver beteendeförändring Uppföljning är inte bara viktigt för individens beteendeförändring, utan för att hela organisationen ska dra lärdomar och kontinuerligt utvecklas för att hela tiden bli en bättre version av sig själv. Vi har tidigare här i bloggen…

Läs mer »

Strategisk Visualisering: Nyckeln till Framgångsrik Affärsplanering

Vikten av att göra sin affärsplan/strategi agerbar och uppföljningsbar I den snabbt föränderliga världen är en effektiv affärsplanering grundläggande för att företag ska kunna anpassa sig till nya trender och säkerställa långsiktig framgång. I dagens konkurrensutsatta miljö är det inte…

Läs mer »

Teamwork makes the dream work…

… men varför upplever så många att de inte samarbetar inom organisationen? Att de ”jobbar i silos”? Att de inte koordinerar projekt, team eller funktioner där beroenden finns som påverkar prestationen? Där bristen på samverkan och kommunikation leder till ett…

Läs mer »

Fortsätt utvecklas!

Medarbetares förbättrade möjligheter att utvecklas är en av nycklarna för att lyckas med målstyrning. Det handlar om att på ett konkret och handlingsbart sätt uppnå önskade resultat genom att aktivt identifiera och förstärka de beteenden och åtgärder som leder till framgång, så att en organisation kan fokusera på det som verkligen gör skillnad.

Läs mer »

Uppföljning av målstyrning: Hur du säkerställer att din verksamhet är på rätt spår

Det är vanligt att man lägger betydligt mer kraft i att ta fram själva riktningen och målen i organisationen, men att man därefter glömmer bort att det i själva verket är uppföljningen som ska bör ha det största fokuset. Det…

Läs mer »

Våga fatta beslut!

Många tycker att det är svårt att fatta beslut. Detta har dels blivit tydligt för mig efter att ha jobbat med styrning och uppföljning hos över 20 olika organisationer, dels efter att tagit del av flertalet intervjuer med Ari…

Läs mer »

Respekt och engagemang hos medarbetare med hjälp av kommunikation

Kommunikation är en nyckelkomponent i att bygga starka relationer och skapa en respektfull arbetsmiljö. Genom att kommunicera på ett sätt som visar uppskattning och värdering kan chefer och ledare engagera sina medarbetare och uppnå framgång. I artikeln beskriver författarna hur…

Läs mer »

Delat ansvar är inget ansvar, eller?

  Det är lätt att förföras av tanken att målstyrning går ut på att stycka upp en organisation i olika delmängder som var och en tar ansvar för. Att målhierarki och organisationsschema går hand i hand. Ungefär som…

Läs mer »

Kommunicera dina mål med förtroende

Under våren gick vi på TIC en kommunikations-/retorikkurs, där pratade vi just om att skapa förtroende genom kommunikation. Steg 1 var att reflektera över vilka personer vi hade förtroende för och vilka egenskaper vi kopplade ihop med dessa personer. I…

Läs mer »